CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ

Flamingio platformunu kullanırken, Hizmet/Mal Sağlayıcıların sunduğu herhangi bir ürün ve/veya hizmeti satın almanız ve cayma hakkınızı kullanmak istediğinizde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır.

1. CAYMA HAKKI

1.1. Alıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

1.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

1.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün

esas alınır.

1.4. Ürünün Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

1.5. Ürün teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

2. CAYMA HAKKININ KULLANIMI

2.1. Alıcı, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya bildirmelidir.

2.2. Bu maddede yer alan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

3. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

3.2. Satıcı, 3.1. Maddesinde belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

3.3. Cayma hakkının kullanımında, ürünün işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 6.3. Maddesi kapsamında Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.

4. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

4.2. Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

4.3. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.5. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya yasada öngörülen şekiller dışında yapılan) iade taleplerini işleme almakla yükümlü değildir.

4.6. Alıcı, ürünü kargo şirketinden teslim almadan önce yapacağı muayenede ürünün hasarlı ve/veya ayıplı olduğunu tespit ederse, ürünü teslim almayarak zabıt tutturmalı ve aynı kargo şirketi ile Satıcı’ya geri göndermelidir.

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Cayma Hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlere ilişkin sözleşmeler.

ç. Tesliminden sona ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

e. Ürünün tesliminden sona ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. BİLGİLERİN SAKLANMASI

Satıcı, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkinin tümü Türk Hukuku’na tabi olup; Alıcı ile Satıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürün ve/veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.