GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gizem Çetin İzila Tasarım ve Danışmanlık olarak www.flamingio.com adresli internet sitemizden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, kullanıcıların hangi haklarının bulunduğu, bunların ne şekilde kullanılabileceği ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, yorum, bilgi, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Flamingio, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel verilerinizin toplanması ve hukuki dayanağı:

Flamingio üzerinden sunulan hizmetlerin bazılarına erişim sağlayabilmek için bir hesap açarak sitemize kayıt olunması gereklidir. Bu aşamada alınacak olan ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve faturalama aşamasında ihtiyaç duyulacak olan TC kimlik numarası (kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) gibi bilgilerin yanı sıra, üyelik sonrasında hizmetlerimizden faydalanmanız için kişisel bilgilerinizi ve/veya finansal bilgilerinizi içerebilen, gizli nitelikte olabilecek sizinle ilgili başka bilgiler de vermenizi isteyebiliriz.

Flamingio, platformda sunduğu hizmetlerin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, söz konusu mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek, hizmetleri sunabilmek, geliştirebilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak yukarıda anılan kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Tarafınızdan verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Flamingio’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Gizlilik ve Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Flamingio ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve muhafazasını sağlamakla yükümlüyüz.

Bununla birlikte, Kişisel Verilerinizi ve Gizli Bilgilerinizi, kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli özeni göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Kişisel bilgilerinizi nerede kullanıyoruz:

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi,

A. Mesafeli Sözleşme ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca gerektiğinde kullanıcılarımız ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
B. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, onların yaşam kalitesine daha fazla katkı sağlayabilmek için zaman zaman yapacağımız anketlere katkılarını sağlamak;
C. Anket bilgilerini kullanarak demografik, bölgesel, yaş grubu vs. gibi kriterlere göre pazar analizleri yapmak,
D. Verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak,
E. İhtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak,
F. Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak,
G. Hizmet alımı ile ilgili tüm yasal dokümanları düzenleyebilmek,
H. Hizmetimizi satın alan kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini doğrulamak,
I. Kullanıcılarımızı ilgilenebilecekleri kampanyalarımız hakkında bilgi vermek,
J. Sitemizin kullanımını değişik parametrelere göre analiz etmek ve geliştirmek için kullanıyoruz.

Veri kullanımı konusundaki haklarınız:

Flamingio’ya üye olan herkes, kendisiyle ilgili:

A. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
B. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
C. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
D. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
E. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
F. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
G. (E) ve (F) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
H. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
I. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel bilgilerinizin paylaşımı:

Talep ettiğiniz hizmeti size sunarken kişisel bilgilerinizi çalışanlarımız, Hizmet Sağlayıcılar veya Flamingio’nun sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak adına ve/veya yetkili[G2] idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda da bilgileriniz paylaşılacaktır. Bilgilerinizin bu kullanım alanları dışında kullanılması söz konusu değildir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

Mevzuat uyarınca, onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili kuruma sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Sürenin sona ermesinden sonra kişisel verileriniz Flamingio tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Sosyal medya eklentilerinin kullanımı:

Sitemizde, kullanıcı olarak internet sayfalarını paylaşabilmeniz veya işaretleyebilmeniz için sosyal medya butonları kullanılmaktadır. Söz konusu butonlardan birine tarafınızdan tıklanmadığı sürece eklentiler etkin hale gelmezler. Eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurabilirsiniz.

Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin kullanıcı ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının tarafınızdan incelenmesi gerekmektedir.

Kredi kartı güvenirliği:

Flamingio, sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş[G4] sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Flamingio tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren kullanıcılerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

E-posta güvenliği:

Flamingio’nun Kullanıcı Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Tarayıcı çerezleri :

Flamingio, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.