FLAMINGIO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Sitemize hoş geldiniz, Flamingio.com’a (“Flamingio”, “biz”) göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi, sitemizden faydalanmanız ve hizmet/mal alımınızla ilgili olarak sizinle Flamingio arasında yasal olarak bağlayıcılığı olan bir sözleşmedir.

Flamingio.com, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan Gizem Çetin İzila Tasarım ve Danışmanlık’a aittir ve işletilmektedir. Hizmetlere erişmeden veya herhangi bir hizmeti kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuyun. Hizmete her erişiminizde ve kullanımınızda, bu şartları kabul etmiş sayılacaksınız. Bu şartların tümüne bağlı kalmayı kabul etmezseniz, hizmetleri kullanamazsınız.

Sitemize kayıt formunu doldurarak veya sosyal medya ağları (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest vb.) üzerinden giriş yaptığınızda, bu sözleşmeyle bağlı olma yetkisine sahip olduğunuzu veya bir şirket veya başka bir kuruluş adına hareket ediyorsanız, söz konusu şirket veya kuruluşu bağlama yetkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz demektir.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul edebilmek ve sitemizdeki hizmetleri kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış iseniz, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmeyiniz ve sitemizi kullanmayınız. Bu uyarıya rağmen Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmeniz ve/veya sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde her türlü sorumluluğun ebeveynlerinize ve size ait olacağını hatırlatırız.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi zaman zaman güncellenebilecek veya değiştirilebilecektir. Bu hususta münhasır hak sahibi Flamingio’dur. Kullanıcı Sözleşmesi’nde yapılabilecek güncelleme ve değişiklikler sitemizde ilan edilecektir. Bu güncelleme ve değişikliklere tabi olacağınızdan, belirli aralıklarla Kullanıcı Sözleşmesi’ni yeniden incelemeniz gerekmektedir.

Bu sözleşmeye uygunluğunuzu belirlemek için, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız uyarınca hizmetlerimize erişiminizi ve kullanımınızı izleyebiliriz.

1. TARAFLAR

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) ……………… adresinde mukim Gizem Çetin İzila Tasarım ve Danışmanlık (bundan böyle “Flamingio” olarak anılacaktır) ile Kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. Flamingio ve Kullanıcı bundan böyle birlikte Taraflar, ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır.

1.2. Bu Sözleşme’de belirtilen “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup; bu Sözleşme, Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşulları, tüm Ekleri ile birlikte Taraflarca bir bütün olarak kabul edilmiştir.

2. TANIMLAR

“Flamingio”: www.flamingio.com internet sitesini ifade etmekte olup, Gizem Çetin İzila Tasarım ve Danışmanlık’a ait ve onun tarafından işletilen bir platformdur.
“Hizmetler”: İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden Kullanıcılara iç mimari alanındaki ihtiyaçlarına, önerilecek kompakt çözüm paketleri ve e-shop arayüzü ile, çeşitli, sonuç odaklı ve hızlı çözüm bulunabilecek online bir platform sunulmasıdır.
“Hizmet/Mal Sağlayıcılar”: İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetleri sağlayan, platform üyelerini ifade etmektedir.
“Kullanıcı”: İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden hizmetlere erişen ve hizmetleri kullanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

3. KONU VE KAPSAM

Flamingio, Kullanıcılara internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet/mal alma imkanı sağlayan bir platformdur. Bu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcıların hizmetlere erişim ve kullanım şart ve koşullarının düzenlenmesidir.

4. SÜRE

İnternet sitesine veya mobil uygulamaya bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek kayıt olmanız ve Kullanıcı tarafından verilecek e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile kayıt işlemi tamamlanarak Sözleşme yürürlüğe girer ve Kullanıcının üyeliği süresince yürürlükte kalır. Bu Sözleşme güncellendiğinde, mevcut Kullanıcılar için güncelleme tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. HİZMETLER

Flamingio platformu tarafından sağlanan hizmetler, Kullanıcılara, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden, iç mimari alanındaki ihtiyaçlarına önerilecek kompakt çözüm paketleri ve e-shop arayüzü ile, çeşitli, sonuç odaklı ve hızlı çözüm bulunabilecek online bir platform sunulmasıdır.

6. ERİŞİM VE HİZMETLERİN KULLANIMI

6.1. Hizmetlere erişme ve kullanma hakkı kişisel olup; yalnızca üye olan Kullanıcı tarafından kullanılabilir, herhangi bir üçüncü kişi veya kurum/kuruluşa devredilemez.

6.2. Bu Sözleşme, tüm ekleri, Flamingio’da yer alan tüm unsurlar, içerik, sayfalar, üyelik ve hizmetlerle ilgili her türlü beyan Kullanıcı tarafından kabul edilmekte olup; Kullanıcı tüm bu yükümlülüklere, yürürlükte bulunan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuata, ahlaka, adaba uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı’nın Flamingio’ya erişim sağlamak için doğrudan veya dolaylı olarak verdiği kullanıcı adı, şifre gibi her türlü erişim bilgisinin saklanması, üçüncü şahıslara açıklanmaması ve kullanılması ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, bu hususta Flamingio’nun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu konu ile ilgili her türlü ihmal ve/veya kusurdan dolayı uğranabilecek zararların Flamingio’dan talep edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, Flamingio’ya girdiği, kaydettiği ve değiştirdiği bilgilerin doğruluğunu ve hukuksal açıdan uygun içerikte olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Flamingio dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Flamingio’nun, girilen, kaydedilen ve değiştirilen hiçbir bilgi ve içeriği kontrol etme, doğruluğunu teyit etme sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili bilgi ve içerikle ilgili eksik, hatalı, hukuka aykırı ya da üçüncü kişilere zarar veren bir durum olduğunda ve bu durumun Flamingio tarafından fark edilmesi durumunda, Flamingio durumu düzeltmesi için Kullanıcı’ya bildirimde bulunur veya durumu gidermek üzere bilgi veya içeriği derhal sistemden kaldırabilir. Ancak Kullanıcı, Flamingio’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; herhangi bir nedenle herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişide, devlet veya kamu otoriteleri nezdinde, kanun önünde doğabilecek herhangi bir sorumluluk, yükümlülük, zarar, ziyan, masraf ve harcamadan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde mesul olmadığını, tüm sorumluluğun münhasıran Kullanıcı’ya ait olduğunu, Flamingio’nun bu hususta Kullanıcı’ya rücu hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Flamingio’da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Flamingio’nun, Flamingio’nun sahiplerinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel verilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

6.7. Kullanıcı, Flamingio’da vermiş olduğu ve kendisi ile ilgili girdiği, kaydettiği veya değiştirdiği tüm bilgi ve içeriğin sahibi olup; istediği anda Flamingio’dan bunu silebileceğini veya talep ile silinmesini sağlayabileceğini bilmektedir.

6.8. Kullanıcı, Flamingio’yu kullanırken hukuka, ahlaka ve adaba aykırı hareket ve eylemlerde bulunmayacağını, diğer kullanıcıları rahatsız edici, kullanımlarını engelleyici ya da kısıtlayıcı şekilde hareket etmeyeceğini, Flamingio sistemlerini, veritabanlarını, altyapılarını, işleyişlerini, yazılımlarını kısmen veya tamamen engelleyecek, kısıtlayacak, bozacak, kopyalayacak, çoğaltacak fiil ve hareketlerde bulunmayacağını, spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişime geçme veya zincirleme elektronik posta gönderiminde bulunmayacağını, virüs veya diğer türlü zararlı yazılım veya teknolojileri kullanmayacağını ve kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymaması halinde Flamingio, kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın Flamingio’ya erişimini ve/veya üyeliğini geçici veya tamamen sona erdirme hakkına sahiptir.

6.10. Kullanıcılar, Hizmet Sağlayıcılar ile girdikleri ilişkilerde, ürün ve/veya hizmet alımlarında veya site üzerindeki işlemleriyle ilgili olarak Flamingio’ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Flamingio’nun sorumlu olmadığını ve Flamingio’nun kendisini savunabilmesi için talep edebileceği gerekli her türlü bilgi ve belgeleri en kısa sürede Flamingio’ya sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Flamingio, dilediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesi’nde veya mobil uygulamada sunulan hizmetleri erişime kapatma, silme, değişiklik ve kaldırma hakkına sahiptir. Bu sebeplerle Flamingio’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı söz konusu değildir.

7. HİZMET KESİNTİSİ

Kullanıcıların hizmetlere erişimi ve kullanımı, bunlarla sınırlı olmaksızın, cihazların arızalanması, periyodik bakım veya güncelleme çalışmaları, servislerin bakım veya onarımı veya tamamen Flamingio’nun kendi takdirine bağlı olarak kesintiye uğrayabilir.

Flamingio, hizmetlerin herhangi bir bölümünü ve/veya sağladığı özelliklerin kullanılabilirliğini, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin dilediği zaman askıya alabilir veya sona erdirebilir.

8. HESAPLAR VE KAYIT

Kişisel veriler, yalnızca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Flamingio üzerinden sağlanan hizmetlerin bazılarına erişim sağlanabilmesi için bir hesap açılarak kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşamada alınacak olan ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet gibi bilgilerin yanı sıra, üyelik sonrasında hizmetlerden faydalanılabilmesi için kişisel bilgiler ve/veya finansal bilgiler talep edilebilir.

Kullanıcılar tarafından sağlanacak bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması yalnızca Kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde, Flamingio’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bilgilerin işlenmesi işbu Sözleşme ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na tabidir.

9. KULLANICI ADI VE ŞİFRE GÜVENLİĞİ

Kullanıcı, Flamingio’ya kayıt esnasında bir kullanıcı adı ve şifresi belirleyecektir. Bu kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı Hesabı ve şifrenin güvenlik ve gizliliğinin korunmasından yalnızca Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı Hesabı altında gerçekleşen tüm işlem ve faaliyetlerin sorumluluğu da yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, hesabının artık güvenli olmadığına inanmak için geçerli bir nedeni varsa bunu derhal Flamingio’ya bildirmekle yükümlüdür.

10. KULLANICI KARARLARI

Kullanıcılar, Flamingio’da aldığı kararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetler, Kullanıcılara bilgi edinebilecekleri bir platform sağlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet Sağlayıcılar (iç mimarlar vb.) da dahil olmak üzere üçüncü taraflarca sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetin seçimi, buna dayalı olarak Kullanıcılar tarafından alınacak kararlar ve bu kararların sonuçlarından münhasıran Kullanıcılar sorumludur.

11. GARANTİ

Flamingio platformu üzerinden temin edilen tüm ürünler, ilgili üretici firmanın garantisi altındadır.

12. KULLANICI İÇERİĞİ

Kullanıcıların metin mesajları, çevrim içi mesajları, incelemeler, fotoğraflar, video, resim, klasör, veri, metin ve diğer türdeki çalışmaları bu Sözleşme’de toplu olarak “Kullanıcı İçeriği” olarak anılacaktır. Hizmetin belirli özellikleri, Kullanıcı İçeriği’nin yayınlanmasına izin verebilir. Flamingio üzerinde paylaşılacak Kullanıcı İçeriği’nde, Kullanıcı’ya ait olan telif ve diğer mülkiyet hakları yalnızca paylaşımda bulunan Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği’ni Flamingio’ya göndererek, Kullanıcı İçeriği’ni barındırmak, depolamak, aktarmak ve yayınlamak haklarını, herhangi bir sınırlama olmaksızın, dünya çapında, ücretsiz ve lisansa tabi olmaksızın tanımaktadır. Flamingio, Kullanıcı İçeriği’nin, kısmen veya tamamen, herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı vasıtasıyla (şu anda bilinen veya gelecekte geliştirilecek) kullanma hakkına sahiptir.

Flamingio, Kullanıcı İçeriklerini düzenlemek veya denetlemekle yükümlü değildir. Flamingio, Kullanıcılar tarafından sağlanan Kullanıcı İçeriklerinin eksiksizliğini, doğruluğunu, güvenilirliğini veya yararlılığını garanti etmez. Kullanıcı İçeriklerine ilişkin olarak Flamingio’nun herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Flamingio, tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni Flamingio’dan kaldırma hakkına sahiptir.

13. FİKRİ MÜLKİYET

İsimler, grafikler, videolar, logo, sayfa başlıkları, düğme simgeleri, komut dosyaları, hizmet adları ve bunlarla sınırlı olmaksızın Flamingio internet sitesi ve mobil uygulamasında yer alan tüm varlıklar ile Flamingio’nun maliklerine ait her türlü varlığın her türlü mülkiyet, fikri mülkiyet ve telif hakları Flamingio’ya ait olup; bunlar Türkiye’de ve/veya diğer ülkelerdeki (tümü itibariyle “Tescilli Markalar”) Flamingio’nun ticari markalarıdır. Flamingio varlıkları, önceden yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz.

Hizmetlerde yer alan üçüncü tarafların isim, unvan, ticari marka, marka, logo ve hizmet markaları ilgili üçüncü tarafların mülkiyetine ait olup; izin alınmaksızın kullanılamaz.

Sınırlama olmaksızın tüm metin, grafik, çizelgeler, resimler, fotoğraflar, resimler, videolar ve diğer içerikler de dahil olmak üzere hizmetlerde (toplu olarak “İçerik”) yer alan veya bunlardan indirilebilir/edinilebilir bilgi, tavsiye, veri, yazılım ve içerik, çizgi sanat, ikonlar ve sunumların telif/lisans hakları Flamingio’ya aittir. Söz konusu İçeriklerin hiçbiri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, bunlarla ilgili lisans başvurusu yapılamaz, başka bir lisansa çevrilemez ve izinsiz kullanılamaz. Aksine davranılması halinde Flamingio’nun tüm hukuki hakları saklıdır.

Hizmetler üzerinde veya içerisinde kullanılan, yer alan tüm yazılımlar Flamingio’ya ait varlıklar olup; Türkiye ve uluslararası telif hakkı yasaları ile koruma altındadır.

14. ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinde, diğer internet sitelerine veya kaynaklara bağlantılar sağlanabilir. Bu gibi siteler veya kaynaklar üzerinde Flamingio’nun herhangi bir kontrolü söz konusu değildir ve bu tür harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden, içeriklerinden Flamingio hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bağlantı sağlanan herhangi bir siteyle veya bu sitelerde bulunan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan, doğrudan veya dolaylı olarak Flamingio sorumlu tutulamaz.

15. SON HÜKÜMLER

15.1. Değişiklikler

Flamingio, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dilediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleme, değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanacak ve yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Güncelleme veya değişiklik tarihi bu Sözleşmenin hemen altında belirtilecektir.

15.2. Hükümsüzlük

Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

15.3. Feragat

Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmasından bir kere feragat etmesi, aynı konuda ve bundan sonra ortaya çıkabilecek haklarından feragat ettiği ve buna icazet verdiği anlamını taşımaz.

15.4. Beyanlar

Flamingio tarafından sunulan hizmetler “OLDUĞU GİBİ”, mevcut halleri ile sunulmakta olup; Flamingio, sistem, internet sitesi ve mobil uygulamada yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, belirli bir amaca uygunluğu; sistem, internet sitesi ve mobil uygulamaya daimi veya kesintisiz giriş ve/veya erişim sağlanacağı ve sistem, internet sitesi ve mobil uygulama hakkında hiçbir açık veya zımni beyan ve/veya taahhütte bulunmamaktadır.

Flamingio internet sitesi ve mobil uygulamanın virüs ya da başka türlü zararlı yazılım içermediğini, hata, arıza, eksiklik, kusur ve/veya erişim sıkıntısı bulunmayacağını veya belirli bir amaca uygunluğunu taahhüt etmez.

Flamingio internet sitesi ve mobil uygulamanın kullanımından doğabilecek tüm riskler Kullanıcı’ya aittir. Hizmet ya da veri kaybı dahil olmak üzere bunların kullanımından kaynaklanabilecek tüm zararların risk ve sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

15.5. Bütünlük

Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin çıkartılması, değiştirilmesi, herhangi bir maddenin geçersiz kılınması veya Sözleşme’ye ilave yapılması nedeni ile Sözleşme’nin bütünlüğü bozulmaz ve bu tür durumlarda dahi işbu Sözleşme geçerliliğini yitirmez.

15.6. Bildirimler

Taraflar arasında bu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim e-posta veya taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla yapılabilir. Flamingio’nun adres ve e-posta adresleri internet sitesi ve mobil uygulamada yer almaktadır. Kullanıcı, üyelik formunda bildirdiği adres veya e-posta adresindeki değişikliği bildirmediği veya güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya adresine gönderilecek tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

15.7. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı veya internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı Sözleşme’den doğan yükümlülükler Taraflarca ifa edilemez hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu değildir. Bu süre boyunca Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

15.8. Fesih

Hem Kullanıcı hem de Flamingio, diledikleri zaman bu Sözleşme’yi sona erdirme hakkına sahiptir. Tarafların devam eden yükümlülükleri bu fesihten etkilenmez.

15.9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin yürütülmesi ve uygulanmasında taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar, öncelikle taraflar arasında karşılıklı müzakere edilerek iyi niyetle çözümlenmeye çalışılacak, çözülemediği takdirde mahkeme yoluna gidilecektir.

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup; bu Sözleşme ile ilgili veya bundan doğacak her türlü anlaşmazlığın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

15.10. Delil Sözleşmesi

Taraflar, bu Sözleşme ile ilgili doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlar ile bilgisayar kayıtları, e-posta, faks, telefon ve sesli mesaj kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı delil sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15.11. Temsil

Taraflar, bu Sözleşme’nin taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, temsilcilik, acentelik, başka türlü ortak girişim yaratmayacağını ve bu şekilde yorumlanmayacağını, diğer tarafı bağlayıcı veya onu yükümlülük veya borç altına sokacak herhangi bir iş ve işlem yapma yetkisine haiz olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu Sözleşme veya hizmetlerle ilgili sorularınız, yorumlarınız, endişelerini veya geri bildiriminiz varsa, hello@flamingio.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.